03
สาระน่ารู้
KM Conner
เกี่ยวกับนันทพันธ์ » สาระน่ารู้ » สถิติผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

สถิติผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

ประจำปี 2015 โดยล่าสุด Yozzo

แม้จะเข้าสู่ปี 2016 มาแล้ว 3 เดือนกว่า แต่ตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปจะอัพเดทตัวเลข และสถิติผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2015 โดยล่าสุด Yozzo บริษัทวิจัยตลาดด้านโทรคมนาคม ได้ทำการรวบรวมข้อมูล และจัดทำเป็น Infographic ได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

 

Thailand’s Demographics 2015

• จำนวนประชากรในประเทศไทย 67,122,943 คน

• แบ่งเป็นผู้ชาย 32 ล้านคน ผู้หญิง 34 ล้านคน

• ช่วงอายุที่มีสัดส่วนมากที่สุดก็คือ 40 ปีขึ้นไป ประมาณ 30 ล้านคน

• จังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดคือ กรุงเทพฯ ตามมาด้วย นครราชสีมา อุบลราชธานี และขอนแก่น

 

 

การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และการใช้สมาร์ทโฟน

• ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ในประเทศไทย แบ่งเป็นผู้ชาย 39.7% ผู้หญิง 38.7%

• ช่องทางในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต Mobile 79.30% คอมพิวเตอร์ 34.90%

• 58.7% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยที่มีอายุ 15-24 ปี ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

• 70% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าคอมพิวเตอร์

• อัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยในแต่ละเดือนตลอดปี 2015 เดือนเมษายนสูงที่สุด และปี 2015 ก็มีอัตราการเติบโตมากกว่าปี 2014 ทุกเดือน

 

http://www.marketingoops.com/

03
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : สาระน่ารู้
KM Conner
มาดูพนักเราตัดนามบัตรด้วยเครื่องตัดเล็กดูครับ ...
1590 | 9-MAR-2016 | ..READ MORE..
การทำงานของฝ่ายออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ ...
1552 | 8-MAR-2016 | ..READ MORE..
แบบ online ด้วยง่ายๆเพพ ...
1759 | 2-MAR-2016 | ..READ MORE..
อ่านรายละเอียดกันครับ ...
1142 | 26-FEB-2016 | ..READ MORE..
เครื่องปั๊มฟอยล์ ปั๊มทอง K ...
1023 | 18-FEB-2016 | ..READ MORE..